Podcast

23/05/2022 489 Lượt xem

 

Nghe podcast: 

 

 

Giới thiệu các ấn phẩm về Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Bác Tôn) - Vị lão thành cách mạng, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước, người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, người bạn chiến đấu thân thiết, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản mẫu mực, chiến sĩ quốc tế có uy tín, biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.  Ở bất cứ cương vị nào, Bác Tôn cũng nêu cao tấm gương sáng về lòng trung thành, sự tận tụy, đức hy sinh, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Với công lao và cống hiến to lớn cho Đảng, cho Nhân dân, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “…Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiêm, liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

Hướng đến kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn, Bảo tàng Tôn Đức Thắng trân trọng giới thiệu những ấn phẩm này đến với quý độc giả.

Tôn Đức Thắng - Tiểu s

Tên sách

Tôn Đức Thắng - Tiểu sử

Nhóm tác giả

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Ban Chỉ đạo chương trình biên soạn tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước

Khổ sách

14,5cm x 20,5cm

Số trang

255

Nhà xuất bản

Chính trị quốc gia

Năm xuất bản

2007

Ký hiệu Phân loại

VV348

Thuộc lớp tiền bối cách mạng của Đảng, đồng chí Tôn Đức Thắng đã hiến dâng gần bảy mươi năm đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đồng chí Tôn Đức Thắng còn là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 04/9/2002, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 50-QĐ/TW về Chương trình viết tiểu sử, thân thế, sự nghiệp cách mạng 10 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trong đó có đề tài “Tôn Đức Thắng - Tiểu sử”. Nhân kỷ niệm 119 năm Ngày sinh (20/8/1888-20/8/2007), 27 năm Ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980-30/3/2007), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cùng với Ban Chỉ đạo chương trình biên soạn tiểu sử các vị lão thành cách mạng đã cho xuất bản cuốn sách “Tôn Đức Thắng - tiểu sử”. Quyển sách gồm 8 chương:

- Chương I: Thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên (1888-1916)

- Chương II: Tham gia cuộc nổi dậy của thủy thủ Pháp ở Biển Đen, bảo vệ Cách mạng Tháng Mười Nga (1916-1920)

- Chương III: Thành lập Công hội bí mật và lãnh đạo các cuộc bãi công của công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn (1920-1930)

- Chương IV: Đấu tranh bất khuất trong lao tù đế quốc ở Côn Đảo (1930-1945)

- Chương V: Cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc (1945-1954)

- Chương VI: Cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trên phạm vi cả nước (1954-1969)

- Chương VII: Những cống hiến to lớn trên cương vị Chủ tịch nước (1969-1980)

- Chương VIII: Những cống hiến đối với cách mạng Việt Nam và thế giới

Qua 255 trang sách, cuốn sách đã tái hiện một cách đầy đủ và sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Như đồng chí Phạm Văn Đồng đã viết “Di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng”. Đồng chí Tôn Đức Thắng mãi mãi là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam.

Tác giả: Bảo tàng Tôn Đức Thắng 

Xem nhiều

Cẩm nang du lịch 2016